Kvalitet och miljö

Golvobjekt AB strävar efter och vill säkerställa en hög nivå på miljömedvetenhet och kvalitetsinriktning.

Miljöpolicy

Vi samarbetar aktivt med våra leverantörer för att finna de bästa alternativen i enlighet med miljön, d.v.s. de metoder som ger så minimal miljöpåverkan som möjligt. 

Vi avser fortsätta miljöledningssystemet ISO 14000 som redan antagits som en del av arbetet. 

Vi använder oss av golvåtervinningssystemet i enlighet med Golvbranschens Riks-Organisation (GBR), där vi ser till att spill och annat material tas tillvara på ett miljöriktigt sätt. 

Vi avser föra en god och trygg arbetsmiljö.

Kvalitetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa kunden en hög kvalitet i de produkter och tjänster som levereras genom att fortsätta med utbildning. 

Vi kontrollerar och granskar vårt eget arbetssätt noggrant och kritiskt, för att kunna utvecklas och finna mer kvalitativa arbetsprocesser. 

Vi avser fortsätta det kvalitetsarbete som systemet ISO 9000 erbjuder. 

För att uppnå vårt mål skall all verksamhet inom företaget präglas av medvetenhet vad gäller kvalitet och miljö. 

Vår kvalitet/miljöpolicy ska fungera som underlag för arbetet mot en bättre och mer hållbar miljö- och kvalitetsutveckling hos våra anställda samt som tydliga riktlinjer för våra kunder.

Golvobjekt AB   |   Dynamovägen 5,  591 22 Motala   |   Tel. 0141 23 50 20   |   E-post: gunnar.strom@golvobjekt.se

© 2016 Golvobjekt AB.  All Rights Reserved.